Underhållsarbetena av tunnlarna i Göteborg fortsätter. Håll kollen på vilka tunnelrör som stängas av när med hjälp av vårt veckoschema.

Två tunnlar i Göteborg berörs av nattliga underhållsarbeten i veckan: det gäller  Götatunneln och Tingstadstunneln. 

Brandbekämpningssystem i Götatunneln
I Götatunneln pågår sedan i höstas ett arbete med att installera ett brandbekämpningssystem. Detta arbete fortsätter kommande vecka i Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen och Gullbergsmotet. Det södra röret är då stängt enligt följande schema:

- 3-4 december kl 21.00-05.30.
- 4-5 december kl 21.00-05.30. 
- 5-6 december kl 21.00-05.30. 
- 6-7 december kl 21.00-05.30. 
- 7-8 december kl 21.00-05.30.

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!

Två avstängningar av Tingstadstunneln
För Tingstadstunnelns del innebär det nattliga underhållsarbetet i veckan att tunnelrör stängs på följande sätt:

- Tingstadstunnelns västra rör (i riktning mot centrum) stängs den 6-7 december klockan 22.00-05.00. 
- Tingstadstunnelns östra rör (i riktning mot Hisingen) stängs den 5-6 december klockan 22.00-05.00.