Under perioden 26 juni och 14 juli genomförs flera trafikomläggningar på E6 vid Tingstadsmotet.

I sommar görs viktiga trafikomläggningar i området kring Tingstadstunneln och Tingstadsmotet, detta för att det befintliga vägnätet senare ska anslutas till nya Marieholmstunneln.

Under perioden 26 juni till 14 juli utförs flera omläggningar, kvälls- och nattetid, av trafiken på E6 vid Tingstadsmotet. Omläggningarna gäller både norr- och södergående riktning. Räkna därför med längre restid under den här perioden. Var uppmärksam på att din resväg kan vara förändrad och respektera hastighetsbegränsningen. Följ orange vägvisning.

Se bild nedan för sommarens trafikomläggning vid E6 Tingstadsmotet. Klicka på bilden för större vy.