Nattliga tågavgångar Liseberg-Göteborg C ersätts med buss 14-15 maj

För tågresenärer på sträckan Göteborg-Liseberg ställs all tågtrafik in nattetid mellan 14 maj klockan 22.30 till 15 maj klockan 04.30, på grund av banarbete. 

På sträckan Göteborg-Liseberg ställs all pendeltågstrafik in och ersätts med buss. Öresundståg ersätts med buss på sträckan Göteborg-Mölndal. Var uppmärksam på att buss från Göteborg avgår 15 minuter innan tågets ordinarie avgångstid. Räkna med längre restid än normalt. Kontakta ditt tågbolag för mer information om din resa.