I helgen stängs två körfält på Älvsborgsbrons östra sida av för kvälls- och nattarbeten. Trafiken leds om med hjälp av orange vägvisning.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron rullar på och och till helgen väntar nya kvälls- och nattarbeten.

Helgarbetena innebär att de två ytterst belägna körfälten på brons östra sida, det vill säga sidan in mot staden, stängs av för all fordonstrafik. Endast ett körfält kommer att vara öppet mot Hisingen, och det blir då det innersta körfältet.

Avstängningarna sker på följande tider:
- fredag 25/8 kl 21.00 till lördag 26/8 kl 07.00 
- lördag 26/8 kl 21.00 till söndag 27/8 kl 07.00 
- söndag 27/8 kl 21.00 till måndag 27/8 kl 05.00.

Under avstängningarna stängs rampen från centrum/Oskarsleden upp till bron av. Trafiken till Hisingen leds istället om via Gnistängsmotet. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Helgens kvälls- och nattarbeten består bland annat av justering av fingerfogar samt minimering av ljudnivån vid överfart på fogarna.