Kommande vecka stängs den västra sidan av Älvsborgsbron av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron fortgår och i veckan stängs den västra sidan, det vill säga sidan ut mot öppna havet, återigen av för all fordonstrafik. Avstängningen sker vid två tillfällen: tisdagen den 6 juni och torsdagen den 8 juni.

Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00 på kvällen fram till klockan 05.00 morgonen efter.

Trafiken från Hisingen till centrum leds då om i ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen leds via två körfält.  

Avstängningen innebär att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds vidare mot Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Sänk hastigheten och följ orange vägvisning.

För gående och cyklister gäller att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga från 13 mars till 30 september. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad. 

Under den kommande avstängningen kommer bland annat gjutning av kantbalk att utföras.