På- och avfarterna till Älvsborgsbron vid Röda Sten stängs nattetid för underhållsarbete. Gäller nätterna 18 till 28 april mellan kl. 21.00 och 05.00. Följ orange vägvisning.

Nattliga arbeten av på- och avfarter till och från Älvsborgsbron i höjd med Röda Sten genomförs 18 till 28 april, vilket påverkar trafiken till och från centrum via Oscarsleden. Arbeten görs kvälls- och nattetid mellan klockan 21.00 och 05.00.

  • 18-23 april stängs påfarten från Oscarsleden och vidare upp på Älvsborgsbron.
    Trafik från Centrum mot Hisingen hänvisas vidare mot Frölunda, tag av avfarten Grimerad Nya Varvet och vidare därifrån mot Hisingen och Älvsborgsbron. 

  • 24-28 april stängs avfarten från Älvsborgsbron till Oscarsleden.
    Trafiken från Hisingen mot centrum hänvisas till avfarten Grimerad Nya Varvet och vidare därifrån mot Centrum via Oscarsleden.

 
Underhållsarbetet som ska göras är vattenbilning av betong, vilket gör att intilliggande vägar stängs av för att undvika skador. Sänk hastigheten och följ orange vägvisning på plats.