Nattliga pålningsarbeten för att bygga nya Gullbergstunneln och Hisingsbron startar måndagen 15 maj samtidigt som underhållsarbete i Götatunneln görs.

I maj startar arbetet med att påla för mittstödet till den nya Gullbergstunneln och till mittstödet till Hisingsbron. Pålningsarbetet sker från gamla Stadstjänarbron och cirka 100 m österut. Arbetet startar den 15 maj och pågår fyra veckor framåt och görs klockan 21.00-05.30. Anledningen till att arbetet sker nattetid är av säkerhetsskäl då trafiken i båda riktningar behöver ledas om.

  • Trafik på E45 från Götatunneln och vidare mot Falutorget leds om från tunneln via avfartsrampen mot centrum/Centralstationen och vidare in i rondellen vid Bergslagsgatan, varifrån trafikanter kör lokalvägen vidare mot Falutorget.

  • Trafik från Falutorget mot Järntorget/Frölunda leds in på Gullbergsstrandsgatan via Falutorget vidare längs med Gullbergsstrandgatan och ner i Götatunneln via påfartsrampen vid Norra Sjöfarten.

Nattarbeten i Götatunneln
Under denna period görs även nattliga avstängningar av Götatunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds på lokala gator. Vid dessa totalt åtta tillfällen finns det en ökad risk för köer mellan Götatunnelns västra mynning och fram till Falutorget. Nattliga avstängningar av Götatunneln görs på följande datum: 29/5, 30/5, 31/5, 1/6, 6/6 och 8/6.