Underhållsarbetet på Älvsborgsbron fortsätter och i veckan stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron har pågått sedan i mars och och i denna vecka är det dags att på nytt stänga av brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, för all fordonstrafik. Avstängningen och arbetet som ska utföras sker kvälls- och nattetid och inträffar vid två tillfällen: tisdagen den 8 augusti och torsdagen den 10 augusti.

Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Trafiken leds om
Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Avstängd gång- och cykelbana
Som tidigare informerats gäller också att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga från 13 mars till 20 november. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under avstängningen som sker i veckan kommer bland annat städning, gjutningar samt in- och uttransporter att utföras.