Tisdagen 9 maj och torsdagen 11 maj mellan klockan 21.00 och 05.00 stängs Älvsborgsbrons västra sida av. Trafiken från Hisingen till centrum leds om på brons östra sida.

Orsaken till stängningen är det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron, vilket i det aktuella fallet görs kvälls- och nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Arbetet gäller den västra sidan av Älvsborgsbron, som stängs av under de timmar som arbetet pågår. Under tiden blir det tredje körfältet på brons östra sida ensamt körfält för trafiken från Hisingen till centrum, medan det första och andra körfältet på den östra sidan som vanligt är avsedda för trafiken till Hisingen.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds istället om till Gnistängsmotet, där trafikanter kan vända tillbaka för vidare färd mot centrum. Sänk hastigheten och följ orange vägvisning.

Avstängningen och arbetet sker dels tisdagen 9 maj klockan 21.00-05.00, dels torsdagen 11 maj klockan 21.00-05.00.