Denna vecka genomförs kvälls- och nattarbeten i två tunnlar i Göteborg. Nedsatt framkomlighet gäller.

Tunnlarna som berörs av underhållsarbeten den kommande veckan är Tingstadstunneln och Gnistängstunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning. Arbetet sker enligt följande schema:

Gnistängstunneln
- Måndagen den 21 augusti klockan 20.00 till tisdagen den 22 augusti klockan 05.30 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot Västra Frölunda. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

- Onsdagen den 23 augusti till torsdagen den 24 augusti klockan 05:30 utförs arbete i det östra tunnelröret, det vill säga i riktning mot centrum. Undet tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det västra röret.

Tingstadstunneln
- Tisdagen den 21 augusti klockan 22.00 till onsdagen den 22 augusti klockan 05.00 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

- Torsdagen den 24 augusti klockan 22.00 till fredagen den 25 augusti klockan 05.00 utförs arbete i det östra röret, det vill säga i riktning mot Hisingen. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det västra röret.