Under perioden 15 till 19 maj genomförs installationsarbeten i Lundbytunneln och Götatunneln. Arbetena sker kvälls- och nattetid.

Under tiden som arbetena pågår stängs ett tunnelrör i taget av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning.

Lundbytunneln 
Måndagen 15 maj till tisdagen 16 maj klockan 20.00-05.30 genomförs installationssarbeten i det södra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Det södra röret stängs då av och trafiken hänvisas istället via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. 

Tisdagen 16 maj till onsdagen 17 maj klockan 20.00-05.30 genomförs installationsarbeten i det norra röret, det vill säga i riktning mot Torslanda. Det norra röret stängs då av och trafiken leds om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. 

Götatunneln
Onsdagen 17 maj till torsdagen 18 maj klockan 21.00-05.30 genomförs installationsarbeten i det norra röret, det vill säga i riktning mot Järntorget. Trafiken leds om på lokala gator. 

Torsdagen 18 maj till fredagen 19 maj klockan 21.00-05.30 genomförs underhållsarbeten i det södra röret, det vill säga i riktning mot Lilla Bommen. Trafiken leds om på lokala gator.