Det nattliga underhållsarbetet i Götatunneln pågår som planerat. Håll kollen på vilket tunnelrör som stängas av när med hjälp av vårt veckoschema.

Arbetet med att installera ett brandbekämpningssystem i Götatunneln inleddes i höstas och rullar på enligt planerna. Kommande vecka stängs Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen och Gullbergsmotet, av enligt följande schema:

- 10-11 dec kl 21.00-05.30.
- 11-12 dec kl 21.00-05.30.
- 12-13 dec kl 21.00-05.30.
- 13-14 dec kl 21.00-05.30.
- 14-15 dec kl 21.00-05.30

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Planera din körning och tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!