Kommande vecka stängs Götatunneln växelvis för arbeten kvälls- och nattetid. Stängningarna sammanfaller med pålningsarbetena som pågår för Gullbergstunneln och Hisingsbron.

Under tiden som installationsarbetena i Götatunneln genomförs stängs ett tunnelrör i taget av och trafiken leds om på lokala gator med hjälp av orange skyltning.

Norra röret i riktning mot Järntorget stängs enligt följande:
- måndagen 29 maj klockan 21.00 till tisdagen 30 maj klockan 05.30.
- tisdagen 30 maj klockan 21.00 till onsdagen 31 maj klockan 05.30.

Södra röret i riktning mot Lilla Bommen stängs enligt följande:
- onsdagen 31 maj klockan 21.00 till torsdagen 1 juni klockan 05.30.
- torsdagen 1 juni klockan 21.00 till fredagen 2 juni klockan 05.30.

Stängningarna sammanfaller med de pålningarbeten som just nu pågår inför bygget av Gullbergstunneln och Hisingsbron, vilka inleddes den 15 maj och pågår fram till mitten av den andra veckan i juni. Pålningsarbetet sker från gamla Stadstjänarbron och cirka 100 meter österut och pågår klockan 21.00-05.30. Tänk därför på att det kan råda begränsad framkomlighet i området vid dessa tidpunkter. 

Läs mer om pålningsarbetet inför bygget av Gullbergstunneln och Hisingsbron och hur trafiken leds om med anledning av detta i den här artikeln från oss på Trafiken.nu.