Under natten 18-19 september påverkas trafiken på väg 155 av arbeten och kortare stopp.

Natten mellan måndagen 18 september och tisdagen 19 september mellan klockan 20.00-05.00 kommer endast ett körfält vara öppet i vardera riktningen på väg 155 förbi arbetena vid Sörredsmotet. Det södra körfältet, i riktning mot Älvsborgsbron/centrum, stängs av och trafiken leds under natten dubbelriktat i det norra körfältet, i riktning mot Torslanda centrum.  

Arbetet som ska utföras är rivning av den hetvattenledning som går över väg 155.

Av säkerhetsskäl kommer därför trafiken under natten påverkas av kortare stopp på max tio minuter då trafiken stängs av helt i vardera riktningen.

Trafikpåverkan
Under kvällen och natten påverkas framkomligheten i trafiken och det finns risk för kö. Var därför ute i god tid, planerar din resa och om möjligt välj annan väg.