Gullbergs Strandgata stängs för all trafik när nattarbeten görs 20-23 september.

I arbetet med att bygga nya Hisingsbron kommer nattliga pålningsarbeten för kommande brostöd att utföras 20 -23 september mellan klockan 20.30 och 05.30.

Arbetet påverkar all trafik på Gullbergs Strandgata. Biltrafiken enkelriktas och det går alltså inte att nå Lilla Bommen-området från Faultorget via Gullbergs Strandgata under tiden som pålningsarbetet utförs. Det nattliga arbetena utförs i höjd med det båda P-garagen under Götälvbron och gatan stängs av för att maskinern upptar en stor del av vägen.

Gång- och cykeltrafiken tar sig fram men leds om under tiden som det nattliga arbetet pågår. Följ lokal skyltning på plats.

Kartan nedan visar hur gång och cykeltrafiken tar sig fram under aktuell avstängning nattetid. klicka på bilden för större karta.