Underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår som planerat. Kommande vecka stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid fyra tillfällen.

Projektet med att rusta upp Älvsborgsbron inleddes i april och pågår till och med slutet av november. Arbetena sker både dagtid och kvälls-/nattetid, och kommande vecka stängs brons västra sida – det vill säga sidan ut mot öppna havet – återigen av för all fordonstrafik kvälls- och nattetid.

Avstängningen och arbetet som ska utföras sker från och med den 23 till den 26 oktober. Vid varje tillfälle stängs trafiken av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Trafiken leds om
Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden.

Avstängd gång- och cykelbana
Som tidigare informerats gäller också att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under den aktuella avstängningen kommer bland annat städning, gjutningar samt upphängning av kablar att utföras.