Arbetet med att renovera Älvsborgsbron pågår även under hösten. Kommande vecka stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Renoveringen av Älvsborgsbron har pågått sedan i mars och fortsätter fram till den 20 november. Arbetet sker på brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, och innebär att körfältet längst åt väster stängs av och att ett av brons övriga körfält används som reversibelt. Riktningen med mest trafik kommer att ha tre körfält öppet; mot Hisingen på morgonen och mot centrum på eftermiddagen. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden.

Vidare gäller att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under tiden som arbetet pågår och att gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under arbetsperioden är dubbelriktad.

Arbeten kvälls- och nattetid
Undet tiden som renoveringen pågår sker även kontinuerliga kvälls- och nattarbeten på brons västra sida. Vid dessa arbeten stängs brons hela västra sida av för all fordonstrafik, något som sker vid två tillfällen i vecka 33: tisdagen den 15 augusti och torsdagen den 17 augusti.

Vid bägge dessa tillfällen stängs trafiken på brons västra sida av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Omledning av trafiken
Under tiden som dessa avstängningar pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Under avstängningarna i veckan kommer bland annat städning, gjutningar samt in- och uttransporter att utföras.

För mer information om det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron, se filmen nedan: