I veckan som följer stängs Älvsborgsbrons västra sida av kvälls- och nattetid tisdag och torsdag.

Underhållsarbetet av Älvsborgsbron framskrider som planerat och under den första juliveckan stängs åter igen den västra sidan av för all fordonstrafik, det vill säga sidan ut mot öppna havet. Avstängningen sker vid två tillfällen: tisdagen den 4 juli och torsdagen den 6 juli.

Vid bägge dessa tillfällen stängs trafiken av från klockan 21.00 på kvällen fram till klockan 05.00 morgonen efter.

Trafiken från Hisingen till fastlandet leds då om i ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från fastlandet till Hisingen kör i övriga två körfält.

Till Gnistängsmotet
Under tiden som avstängningen pågår stängs rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden av. Trafiken leds istället vidare mot Gnistängsmotet och tillbaka in mot centrum. Trafikanter uppmanas att sänka hastigheten och följa orange vägvisning.

För gående och cyklister gäller att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga från 13 mars till 30 september. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, det vill säga sidan in mot land, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under den kommande veckans avstängningar kommer bland annat in- och uttransporter samt gjutning att utföras.

Semesteravstängning 
Under semesterveckorna 29-31, från och med 16 juli till 6 augusti, stängs två av körfälten på brons västra sida av dygnet runt. Under denna period kommer trafiken i respektive riktning från och till Hisingen att ha tillgång till två körfält vardera. Omläggningen av trafiken i samband med denna avstängning inleds från och med klockan 21.00 den 16 juli och avslutas klockan 05.00 den 7 juli.

Under denna omläggning kommer bland annat de så kallade fingerskarvarna på gång- och cykelbanan på brons västra sida att bytas ut.