Underhållsarbetet på Älvsborgsbron fortgår och i veckan stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Det omfattande arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron pågår för fullt och i veckan som kommer är det alltså dags att på nytt stänga av brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, för all fordonstrafik. Avstängningen och arbetet som ska utföras sker kvälls- och nattetid och inträffar vid två tillfällen: tisdagen den 20 juni och onsdagen den 22 juni.

Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00  till klockan 05.00.

Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om i ett körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Som vi tidigare informerat om här på trafiken.nu gäller också att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga från 13 mars till 30 september. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under avstängningen som sker i veckan kommer bland annat fortsatta gjutningar att utföras.