Under perioden 8 till 12 maj genomförs installationsarbeten i Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Arbetena sker kvälls- och nattetid.

Under tiden som arbetena pågår stängs tunnelrör av i tur och ordning. Nedsatt framkomlighet råder och trafiken leds om via orange skyltning.

Gnistängstunneln 
Måndagen 8 maj till tisdagen 9 maj klockan 20.00-05.30 genomförs installationsarbete i det västra tunnelröret, det vill säga i riktning mot Frölunda. Medan arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i andra röret.

Tisdagen 9 maj till onsdagen 10 maj klockan 20.00-05.30 genomförs installationsarbete i det östra tunnelröret, det vill säga i riktning mot centrum. Medan arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i andra röret.

Tingstadstunneln 
Onsdagen 10 maj till torsdagen 11 maj klockan 22.00-05.00 genomförs installationsarbete i det västra tunnelröret, det vill säga i riktning mot centrum. Medan arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.

Torsdagen 11 maj till fredagen 12 maj klockan 22.00- 05.00 genomförs installationsarbete i det östra röret, det vill säga i riktning mot Hisingen. Medan arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det andra röret.