Kommande vecka utförs nattliga arbeten i Götatunneln och trafiken leds om med hjälp av orange vägvisning.

Götatunneln stängs för tunneltvätt och arbeten kvälls- och nattetid måndag till fredag denna veckan, främst påverkas trafiken i riktning mot Järntorget. Trafiken som berörs leds om på lokala gator med hjälp av orange vägvisning. 

Tunnelavstängning och omledning av trafik sker på följande tider:

- Måndagen den 9 oktober till tisdagen 10 oktober mellan klockan 21.00 och 05.30 stängs det södra tunnelröret, vilket påverkar trafiken i riktning mot Lilla Bommen. Trafiken leds om, följ orange vägvisning.

- Från tisdagen den 10 oktober till fredagen den 13 oktober mellan klockan 21.00 och 05.30 stängs det norra tunnelröret, vilket påverkar trafiken i riktning mot Järntorget. Trafiken leds om, följ orange vägvisning