Kommande vecka genomförs underhållsarbeten i Götatunneln kvälls- och nattetid. Nedsatt framkomlighet gäller.

Arbetet kommer att utföras i det södra röret, det vill säga i riktning mot Lilla Bommen, under samtliga vardagskvällar- och nätter.

Det innebär att från och med måndagen den 26 juni till fredagen den 30 juni stängs det södra röret klockan 21.00 respektive kväll och öppnas åter påföljande morgon klockan 05.30.

Trafiken från Järntorget i riktning mot Lilla Bommen stängs då av och leds istället om på lokala gator med hjälp av orange vägvisning. Nedsatt framkomlighet gäller, så var ute i god tid om du ska färdas denna sträcka vid de aktuella tidpunkterna.