Nu får Göteborgs cyklister fler pumpstationer fria att använda dygnet runt.

För stadens alla cyklister kommer det under maj månad att installeras ytterligare två nya fasta cykelpumpar för att kunna fylla på luft. I dagarna har en ny pump installerats vid den nya Styr & Ställ–stationen i Gullbergsvass alldeles intill busshållplatsen Gasverket nära Falutorget. Innan månaden är slut ska ytterligare en ny cykelpump på plats vid Mariaplan i korsningen Slottsskogsgatan Ärlegatan.

Med det två nya cykelpumparna har Göteborgs Stad 18 cykelpumpar utplacerade över staden.

Var du kan fylla på luft hittar du i Trafiken.nu:s Cykelreseplanerare, i appen Cykelstaden och Styr & Ställ samt på webbplatsen För liv och rörelse. 

Du vet väl om att du kan söka din cykelresa direkt i vår Cykelreseplanerare på Trafiken.nu? Där kan du välja vilket tempo du vill cykla i, om du vill cykla den snabbaste vägen eller den väg med mest cykelbanor. Du kan också se hur många uppförs- eller nerförsbackar du får på din resa.

Om du laddar ner appen Cykelstaden kan du som cyklist även anmäla skador och hinder på din väg så att det uppmärksammade felet snabbt kan åtgärdas.