Framkomligheten på Kruthusgatan påverkas av arbeten under det närmaste veckorna.

Mellan den 28 augusti och 8 september utförs markarbeten på Kruthusgatan.
Ett körfält kommer delvis att vara avstängt under arbetsperioden, vilket gör att det blir begränsad framkomlighet för biltrafiken förbi arbetsområdet. Gående och cyklister tar sig fram som vanligt under arbetets gång.

Gatan kommer hela tiden att vara öppen för genomfartstrafik. Kruthusgatans alla in- och utfarter, besöksparkeringar och garage påverkas inte och går att nå som vanligt.

Se bild nedan för aktuellt arbetsområde och sträcka där framkomligheten blir begränsad: