Arbetet med att göra om Mariagatan till en cykelfartsgata går in i nästa fas. Nu flyttas arbetet över till den södra sidan av gatan.

Ombyggnationen av Mariagatan har pågått sedan april och sker i etapper. Efter att ha byggt om den norra delen av Mariagatan närmast Mariaplan till cykelfartsgata och dessutom rustat upp spårvagnshållplats och trottoar går nu projektet in i en ny etapp.

Detta innebär att arbetena flyttar över till den södra sidan av Mariagatan, som i likhet med den norra delen av gatan kommer att göras om till cykelfartsgata. Även här kommer spårvagnshållplatsen att rustas upp, och dessutom kommer ny asfalt att läggas på trottoarkanten och planteringslådor byggas runt träden.

Klicka på kartan nedan för att få en större bild.

Arbetet inleddes den 24 augusti och beräknas pågå i två månader. Under denna period kommer såväl fordonstrafik som cykeltrafik på denna delen av Mariagatan att vara helt avstängd. Bilister och cyklister uppmanas följa lokal skyltning. För cyklister går det också bra att leda cykeln förbi arbetsområdet.

Spårvagnar och gående kommer att kunna ta sig fram på Mariagatan även under byggtiden.

Hela arbetet med att bygga om Mariagatan till cykelfartsgata beräknas pågå till vintern 2017 och är en del av upprustningen av Mariaplan.