Mariagatan byggs om till cykelfartsgata

Foto: Trafikkontoret

Mariagatan ska bli cykelfartsgata – ett arbete som görs i etapper och väntas bli klart hösten 2017.

Nu börjar arbetet med att bygga om Mariagatan till cykelfartsgata. Arbetet görs i etapper och första sträckan att bli cykelfartsgata är den del av Mariagatan som ligger närmast Mariaplan. Förutom att gatan byggs om ska ny asfalt på trottoarkanterna läggas, planteringslådor byggas runt träden och spårvagnshållplatsen rustas upp.

Klicka på kartan för att få en större bild.

Framkomligheten i området kommer att vara begränsad och på den del av Mariagatan där arbete pågår kommer gatan att vara helt avstängd för biltrafik.

Spårvagnar, gående och cyklister kommer kunna ta sig fram under byggtiden. Var uppmärksam och följ lokal skyltning på plats.

Arbetena med att färdigställa Mariagatan till cykelfartsgatan väntas bli klart till hösten 2017.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.