Busstrafiken flyttas när Lillhagsparken stängs för genomfartstrafik från 7 juni till 8 juli.

Lillhagsparken ska bebyggas och det planeras för cirka 900 bostäder, en ny förskola, lekplatser, parkeringshus och lokaler för handel, vård och kontor. En del av de nya husen kommer att vara färdiga för inflyttning vid årsskiftet. Allt byggarbete kommer under en tid påverka framkomligheten i området.

Klicka på bilden för större karta.

Från den 7 juni fram till den 8 juli stängs Lillhagsparken för all genomfartstrafik, vilket gör att det heller inte går någon busstrafik genom området. Buss 52 kommer istället att trafikera Lillhagsvägen. Hållplatsen Lillhagsparken södra flyttas ner till korsningen Lillhagsvägen-Lillhagsparken. Av- och påstigande vid Lillhagsparken norra hänvisas till Dalagärde hållplats strax norr om området. 

Besök Västtrafiks hemsida för att se hur din resa påverkas.