Framkomligheten påverkas för bil, gång och cykel när ledningsarbeten utförs på Gamlestadsvägen i december.

Ledningsomläggningar på Gamlestadsvägen ska utföras då nuvarande ledningar ligger på ett sådant sätt att det kommer i konflikt med byggnationen av Olskroken planskildhet. Arbetet startar 29 november och pågår cirka fyra veckor, i höjd med viadukten mellan Gamlestadsvägen och E20 Alingsåsleden.

För att arbetet ska kunna utföras kommer framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafiken att påverkas. Under arbetsperioden kommer två, av totalt tre, körfält att vara öppna. Detta påverkar biltrafiken på Gamlstadsvägen i både norr- och södergående riktning.

Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet.

Infarten till Malmsjögatan stängs för trafik under arbetsveckorna. För att nå Malmösjögatan hänvisas biltrafiken via Byfogdegatan, se karta nedan. Följ skyltning på plats. 

Klicka på bilden nedan för en större kartvy: