Ledningsomläggningar på Sprängkullsgatan

Foto: Hedvig Andersson

Nu fortsätter arbetet med ledningsomläggningar i Haga.

Under september månad startar etapp två av fem med förberedande ledningsomläggningar i Haga inför den planerade byggstarten av Västlänken 2018. I denna etapp utförs arbeten längs med gång- och cykelvägen på Sprängkulls­gatan.

Arbetet påbörjas där etapp ett avslutades i höjd med Haga Kyrkoplan och Haga Nygata och sträcker sig ned till korsningen vid Södra Allégatan. För att arbetet ska kunna utföras behöver ett körfält stängas för trafik. Övriga två körfält hålls öppna för bil- och kol­lektivtrafik.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet. Då arbetet görs etappvis längs med sträckan kommer gång- och cykelvägen återställas allt eftersom arbetet fortskrider. Följ lokal skyltning på plats.

Klicka på bilden nedan för en större karta över arbetsområdet:

För mer information om det förberedande arbetet i Haga och Rosenlund, fortsätt hålla dig uppdaterad på Trafiken.nu. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.