I början av april inleds förberedande ledningsarbeten för Västlänken på Östra Hamngatan. Första delen beräknas pågå till mitten av maj och påverkar både bil, gång och cykel.

I april startar första etappen av förberedande ledningsarbeten på Östra Hamngatan.
För att arbetet ska kunna utföras kommer bil-, gång- och cykeltrafiken att ledas om. Biltrafikanter och cyklister från Sankt Eriksgatan leds om via Torggatan och Klädpressargatan ut på Östra Hamngatan. 

Gångtrafikanter hänvisas till och från Östra Hamngatan via övergångsstället Lilla Bommen Sankt Eriksgatan. 

Framkomligheten för bil, gång och cykel kommer att ändras något under de olika etapperna. Håll dig därför uppdaterad på Trafiken.nu eller läs mer på Trafikverkets hemsida om Västlänken.

Etapp ett av förberedande arbeten och flytt av två träd väntas klart till senast 19 maj.

Klicka på bilden för att få en större karta.

 
• Etapp ett: Ledningsomläggningar och flytt av två träd på Östra Hamngatan. Arbete görs från 1 april och väntas färdigt senast 19 maj.

• Etapp två: Ledningsomläggningar, ny vändslinga för biltrafiken och flytt av spårvagnsspår på Östra Hamngatan. Arbete görs från slutet av maj till mitten av september.

19 juni-20 augusti är spårvagnstrafiken avstängd och spårvagnsspåren läggs om i nytt läge.

• Etapp tre: Ledningsomläggningar från Östra Hamngatan till Kanaltorget. Arbetsperioden beräknas börja i september och vara avslutad i slutet av oktober.