Från den 20 november fram till och med december pågår ett förberedande ledningsarbete på Kanaltorget.

Fram till början av december görs ledningsomläggningar på Kanaltorget. Arbetet behöver utföras eftersom de nuvarande ledningarna ligger i ett läge där de hamnar i konflikt med Västlänkens tunnel.

Under arbetsperioden kommer delar av gång- och cykelvägen att stängas av, se karta nedan. Gående och cyklister kommer att kunna passera. Följ skyltning på plats.

Klicka på bilden nedan för att få en större karta.

Arbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00. Störningar i form av buller kommer att förekomma. I början av 2018 fortsätter det förberedande arbetet i området inför byggnationen av Västlänken. Mer information kommer framöver på Trafiken.nu.