Genomfartstrafiken på Postgatan begränsas när delar av gatan stängs för ledningsarbeten.

Delar av Postgatan stängs för biltrafik när ledningsarbeten utförs i höjd med korsningen Smedjegatan-Postgatan och vidare fram till Packhusplatsen. Arbetena startar måndagen 21 augusti och beräknas pågå i cirka två veckor.

Gående och cyklister tar sig fram under arbetsperioden men hänvisas till ett gemensamt gång- och cykelstråk på den sida av gatan där arbete inte sker.

Det innebär att ett flertal boendeparkeringar inte kommer att vara tillgängliga under arbetsperioden. Inga in- eller utgångar kommer dock att blockeras under ledningsarbetet. 

Se kartan nedan hur du tar dig fram under arbetsperioden. Klicka på bilden för en större karta.