Ledningsarbeten på Postgatan

Foto: Trafik Göteborg

Genomfartstrafiken på Postgatan begränsas när delar av gatan stängs för ledningsarbeten.

Delar av Postgatan stängs för biltrafik när ledningsarbeten utförs i höjd med korsningen Smedjegatan-Postgatan och vidare fram till Packhusplatsen. Arbetena startar måndagen 21 augusti och beräknas pågå i cirka två veckor.

Gående och cyklister tar sig fram under arbetsperioden men hänvisas till ett gemensamt gång- och cykelstråk på den sida av gatan där arbete inte sker.

Det innebär att ett flertal boendeparkeringar inte kommer att vara tillgängliga under arbetsperioden. Inga in- eller utgångar kommer dock att blockeras under ledningsarbetet. 

Se kartan nedan hur du tar dig fram under arbetsperioden. Klicka på bilden för en större karta.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.