Förberedande ledningsarbete görs på Kilsgatan under vecka 7

Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och byggnation av nya Gullbergstunneln.
Under februari görs förberedande ledningsarbete i området och under vecka 7 stängs Kilsgatan för trafik då schaktarbeten görs. Gående kommer att kunna passera på trottoarer. Övrigtrafik hänvisas via lokal skyltning på plats.

Ytterligare ledningsarbeten planeras att göras i området. För aktuella datum håll dig uppdaterad på Trafiken.nu