Under hösten utförs förberedande ledningsarbeten på Hvitfeldtplatsen arbeten som påverkar trafiken i området.

Måndagen den 23 oktober startar förberedande markarbeten på Hvitfeldtsplatsen. Arbetet utförs för att underlätta inkoppling av ledningar till befintligt ledningssystem inför den planerade byggstarten av Västlänken 2018. Det förberedande arbetet vid Hvitfeldtsplatsen görs i två etapper där etapp ett beräknas pågå under cirka en vecka.

Under arbetsperioden kommer trafiken i området att påverkas.

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet – följ eventuell skyltning på plats.

För biltrafiken stängs in- och utfarten till Läroverksgatan och trafiken hänvisas via Hvitfeldtsgatan för att nå Arkitetgatan och Läroverksgatan. Även cirka 15 boendeparkeringar på Hvitfeldtsplatsen stängs för parkering under arbetsveckan. 

Klicka på bilden nedan för en större karta över arbetsområdet:


Startdatum för etapp två är ännu inte fastställd. För mer information håll dig uppdaterad på trafiken.nu.