Ledningsarbete påverkar genomfartstrafiken vid Lilla Bommen helgen 24 till 27 november.

Vid Lilla Bommen och Hamntorgsgatan stängs området för biltrafik mellan fredag 24 november klockan 21.00 till måndag 27 november klockan 05.00. I arbetet med nya Hisingsbron behöver gatan höjas samtidigt som omfattande ledningsarbeten utförs. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområde. Se kartan nedan.

Klicka på bilden för en större karta: