Gående och cyklister över Götaälvbron uppmanas att ta det försiktigt när ledningsarbeten görs på Hisingssidan vid gång- och cykelstråket förbi Blå Stjärnans Djursjukhus.

Hisingsbron ska bli en ny gata i staden. Arbetet med nya bron är i full gång och påverkar trafiken på båda sidor av älven. Ledningsarbeten vid avfarten från Götaälvbron vidare mot Ringögatan har under våren påverkat trafiken i området. När arbeten nu görs i höjd med Blå Stjärnans Djursjukhus är det framför allt gående och cyklister som påverkas.

Gående och cyklister som färdas på Götaälvbrons östrasida, det vill säga från centrum till Hisingen, uppmanas därför att ta det försiktigt då ledningsarbeten görs vid gång- och cykelstråket förbi Blå Stjärnans Djursjukhus.