I korsningen Ringögatan Gjutjärnsgatan kommer ett ledningsarbete att utföras torsdagen 16 mars till måndagen 20 mars mellan kl. 18.00 och 05.00.

Under tiden som arbete utför stängs ett körfält och påverkar framkomligheten i området för både, bil, gång och cykel. Sänk hastigheten och följ lokal skyltning på plats.