Schakt och ledningsarbeten utförs på Norra Sjöfarten från 5 januari till slutet av mars.

Trafiken vid Lilla Bommenområdet påverkas när ledningsarbeten görs på Norra Sjöfarten med ett körfält öppet för trafik i riktning mot Operan och Järntorget.
Även gång- och cykeltrafiken påverkas och leds om. Följ lokal skyltning på plats. Vissa störningar i form av buller och vibrationer kan förekomma.

Arbetet kan påverka din restid var därför ute i god tid! 

Nerfartsrampen till E45 och Götatunneln från Norra Sjöfarten stängs nattetid för trafik 9-13 januari samt 15-16 januari mellan klockan 22.00 och 05.00.