Ledningsarbeten på Kruthusgatan ger begränsad framkomlighet onsdagen 20 september.

Under onsdagen den 20 september påverkar ledningsomläggningar  framkomligheten för trafiken på Kruthusgatan. Ett körfält är öppet för trafik i båda riktningar vilket gör att framkomligheten dirigeras med flaggvakt mellan klockan 8.00 och 16.00.