Underhållsarbetet i Götatunnelns södra rör tar tillfälligt paus under jul- och nyårshelgerna. När arbetet därefter återupptas börjar även det norra röret beröras.

Som vi tidigare berättat om här på Trafiken.nu har ett arbete pågått kvälls- och nattetid sedan i höstas med att installera ett brandbekämpningssystem i Götatunneln. Under jul- och nyårsveckorna ligger detta arbete nere för att därefter återupptas söndagen i trettondehelgen. 

Börjar igen 7 januari
Med start söndagen den 7 januari stängs då Götatunnelns södra rör, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen och Gullbergsmotet, enligt följande schema:

- 7-8 jan kl 21.00-05.30.
- 8-9 jan kl 21.00-05.30.
- 9-10 jan kl 21.00-05.30.
- 10-11 jan kl 21.00-05.30.
- 11-12 jan kl 21.00-05.30.

Under tiden som det södra röret i Götatunneln är stängt leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Planera din körning och tänk på att nedsatt framkomlighet gäller!

Arbete i norra röret
Helgen 12-13 januari flyttar arbetet kvälls- och nattetid tillfälligt över till Götatunnelns norra rör, något som också kommer att ske de två efterföljande helgerna. 

Nämnda helg, 12-13 januari, stängs Götatunnelns norra rör - där trafiken går i riktning mot Järntorget - enligt följande schema:

- 12-13 jan kl 21.00-05.30.
- 13-14 jan kl 21.00-05.30.

Även här gäller att trafiken leds om på lokala gator med hjälp av orange skyltning under tiden som det norra röret är stängt.