Underhållsarbetet på Jordfallsbron som pågått sedan i våras är nu helt avslutat. Det innebär att framkomligheten återigen är normal.

Det omfattande arbetet på Jordfallsbron inleddes i april och har bland annat omfattat byte av räcken, kantbalkar och belysningsstolpar. Under tiden som arbetet pågått har framkomligheten varit begränsad, men i och med att arbetet nu är helt avslutat och samtliga trafikanordningar som delat av arbetsytan är borta så är framkomligheten på bron återigen normal.

Även cykelbanan som varit avsmalnad under renoveringsarbetet är nu fullt återställd och kan därmed användas som tidigare.