Tempot höjs i renoveringen av Vasabron de kommande veckorna, då grundläggningsarbeten kommer att ske även på kvällar och helger.

De utökade arbetstiderna inleds tisdagen den 21 november och kommer att gälla fram till lördagen den 2 december. Under denna tidsperiod kommer pålning och spontning att utföras vardagar klockan 07.00-21.00 samt helger 09.30-17.00.

Eftersom arbetet intensiferas på detta sätt kommer ljudnivån att öka under en kortare period, samtidigt som det blir mindre bullrande arbete och byggtransporter under den kommande julhandeln.

Orsaken till att arbetet intensifieras på detta sätt är att projektet vill arbeta ikapp tid som gått förlorad efter att man stött på hinder på Sahlgrensgatan.

Sedan början av oktober gäller att Sahlgrensgatan är stängd för genomfartstrafik och att trafiken leds om via Magasinsgatan. Sedan tidigare gäller också att bil- och kollektivtrafik samsas i samma körfält vid Grönsakstorget. Följ skyltning på plats.