Denna vecka genomförs tunneltvätt i två olika tunnlar i Göteborg. Nedsatt framkomlighet gäller där arbetet utförs.

Tunnlarna som berörs av arbeten i veckan är Lundbytunneln och Götatunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning. Arbetena sker enligt följande schema:

Lundbytunneln 
Måndagen 28 augusti till tisdagen 29 augusti klockan 20.00-05.30 genomförs tvätt och installationsarbeten i det södra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Det södra röret stängs då av och trafiken hänvisas istället via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. 

Onsdagen 30 augusti till torsdagen 31 augusti klockan 20.00-05.30 genomförs tvätt installationsarbeten i det norra röret, det vill säga i riktning mot Torslanda. Det norra röret stängs då av och trafiken leds om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. 

Götatunneln
Tisdagen 29 augusti till onsdagen 30 augusti klockan 21.00-05:30 stängs det norra röret för tunneltvätt och installationsarbete. Trafiken i riktning mot Järntorget stängs av och trafiken leds om på lokala gator. Följ orange hänvisning.

Torsdagen 31 augusti till fredagen 1 september klockan 21.00-05:30 stängs det södra röret för tunneltvätt och installationsarbete. Trafiken i riktning mot Lilla Bommen stängs av och leds om på lokala gator. Följ orange hänvisning.