I sommar ersätts spårvagnstrafiken över Götaälvbron med buss från den 19 juni till 21 augusti.

För resande till och från Hisingen blir det i sommar till att ta bussen istället för spårvagnen, då all spårvagnstrafik över Götaälvbron stängs av. Detta på grund av drift- och underhållsarbeten av spårvagnsspåren samt att spåren på Östra Hamngatan ska flyttas en bit.

Spårvagnslinje 5, 6 och 10 ersätts med buss 6E över Götaälvbron
All spårvagnstrafik över Götaälvbron stängs och ersätts med buss den 19 juni-21 augusti. Spårvagnslinjerna 5, 6 och 10 ersätts med buss 6E som kör sträckan Nordstan-Hjalmar Brantingsplatsen-Wieselgrensplatsen-Eketrägatan-Solstrålegatan. Anledningen är arbeten som görs i anslutning till bron. 

Det kommer även att göras andra spårarbeten i Göteborg i sommar som påverkar framkomligheten i trafiken och kollektivtrafiken:

Vasabron stängs för trafik 19 juni till april 2018. Den över hundra år gamla bron kommer att rivas och återskapas så att den håller i mer än hundra år till för att klara kollektivtrafik och varutransporter. All trafik leds om. Följ lokal skyltning på plats.

Delar av Nils Ericson Terminalen stängs och flyttas under sommaren till nya hållplatslägen vid Åkareplatsen. 

Linjer som får nya hållplatslägen inne på Nils Ericson Terminalen:

  • Linje 59, 91, Lerumsnabben, Gråbosnabben och Ösnabben. 

Linjer som flyttas till hållplatser utanför terminalområdet:

  • Linje 24, 58, 173 och 519.

För mer detaljerad information hur din resa påverkas av sommarens arbeten samt ny sommartidtabell, besök Västtrafiks hemsida.