På grund av spårarbete går inga bussar eller spårvagnar på Avenyn under påskveckan. Cyklister och gående kommer fortsatt fram.

Spårvagnsspåren vid Valand är slitna och måste bytas ut. Arbetet är omfattande och kommer huvudsakligen att genomföras under påskveckan. Hela spårarbetet, inklusive för- och efterarbeten, pågår från den 1 till den 24 april.

I praktiken innebär detta arbete att all spårvagnstrafik och busstrafik mellan Brunnsparken och Korsvägen stängs av från och med 8 april. Spårvagnstrafiken på denna sträcka släpps sedan på från och med 16 april, medan bussarna börjar gå igen den 24 april.

Även sträckan mellan Valand och Vasaplatsen stängs därmed av från och med den 8 april. För spårvagnarnas del släpps de på igen på sträckan Valand-Vasaplatsen först den 18 april, medan bussarna i likhet med sträckan Brunnsparken-Korsvägen börjar gå på nytt den 24 april.

Under avstängningarna leds bussar och spårvagnslinjer om eller får en annan sträckning. Besök Västtrafiks hemsida för att se hur just din resa påverkas. 

När det gäller biltrafiken stängs den västra delen av Avenyn, det vill säga mellan Storgatan och Valand, av under tiden som spårarbetet pågår. Istället leds biltrafiken från Parkgatan in på Storgatan. Den östra delen av Avenyn stängs inte av för biltrafiken.

Du som går eller cyklar kommer fortsatt fram på Avenyn. Följ skyltningen på plats och tänk på att visa hänsyn mot dina medtrafikanter.