I augusti är framkomligheten vid viadukten på Slakthusgatan starkt begränsad. Du som brukar köra in i Marieholm från Gamlestaden måste välja andra vägar.

Gamlestaden växer kraftigt och på Gamlestads Torg pågår ett flertal stora arbeten. Som ett led i denna utveckling behöver vatten- och avloppsarbeten utföras vid viadukten på Slakthusgatan under Marieholmsleden.

Arbetena genomförs under vecka 32-34, det vill säga mellan den 7 och 27 augusti, och innebär att tre körfält av fyra kommer att vara stängda vid viadukten. Det enda körfältet som då är öppet är det ena av körfälten som går österut, i riktning mot Gamlestaden, medan bägge körfälten västerut mot Marieholm är stängda. Se kartann nedan.

Välj alternativa infarter
Du som behöver köra in i Marieholm under tiden som arbete pågår kommer alltså inte att kunna köra in i området via Slakthusgatans viadukt. Istället måste du välja alternativa vägar: antingen norrut via Lärjemotet eller söderut via Gullbergsmotet.

För dig som ska köra ut ur Mariehomsområdet under den aktuella perioden gäller dessutom att den södra utfarten från Marieholm sedan tidigare är stängd på grund av byggnationen av Marieholmstunneln. Med tanke på den begränsade framkomligheten vid Slakthusgatans viadukt den 7-27 augusti gör du som ska köra ut ur Marieholmsområdet därför klokast i att välja utfarten norrut via Lärjemotet.

Flyttad busshållplats
Även kollektivtrafiken påverkas av arbetet då busshållplatsen Gamlestads Torg tillfälligt flyttas till ett läge utmed Gamlestadsvägen. För att denna tillfälliga hållplats ska bli så säker som möjligt är infarten till Lars Kaggsgatan stängd den 7-27 augusti.