Trafikljus stängs av när ledningsarbeten görs i korsningen Norra Hamngatan/Residensbron. Var uppmärksam på skyltning om väjningsplikt, sänk hastigheten och följ lokal skyltning på plats gäller både bil, gång och cykel.

Under perioden 18 april till mitten av juni läggs en ny fjärvärmeledning i korsningen vid Norra Hamngatan/Residensbron. För att påverka trafiken så lite som möjligt görs två schaktgropar på vardera sidan av korsningen. En vid Norra Hamngatan/Residensbron och en vid Residensbron/Pakhusgatan.
Detta gör att trafiken över Residensbron endast trafikeras med ett körfält i vardera riktningen.
Som trafikant i området gäller det att vara extra uppmärksam på skyltning om väjningsplikt då trafikljusen tillfälligt tas bort. Sänk hastigheten följ trafikregler och lokal skyltning på plats gäller både bil-, cykel- och gångtrafiken.Busstrafiken som går längs med Norra Hamngatan kommer att läggas om för att gå via Södra Hamngatan och Kämpebron. Besök Västtrafiks hemsida för att få veta mera om hur din resa påverkas. 

Fjärvärmearbetet med start vid korsningen Residensbron är ett omfattande arbete som i december 2017 avslutas i höjd med Göteborgs Operan. Arbetet görs i etapper och gör att framkomligheten för trafik längs med Västra Sjöfarten under visa perioder kommer vara begränsad.