Omledningarna förbi arbetet vid Sörredsmotet fortsätter. Arbetena kan påverka framkomligheten för dig som trafikant.

I det fortsatta arbetet med att bygga om Sörredsmotet till en planfri korsning kommer flera omläggningar att göras under hösten. För dig som trafikerar Sörredsmotet och väg 155 kan det vara bra att känna till hur trafiken påverkas det närmaste.

Cykelvägen leds om
Under oktober kommer gång- och cykelvägen mellan Raffinaderivägen och Kärrlyckegatan ledas om på grund av pålningsarbeten för den nya bron. Var uppmärksam och följ orange vägvisning. Omledningen pågår fram till omkring årsskiftet.

Nuvarande omledning tas bort
Under sista veckan i oktober läggs trafiken tillbaka i sitt ursprungliga läge på väg 155, vilket innebär att chikanen med två tätt på varandra följande kurvor på vägen tas bort. Hetvattenledningen ligger då i en kulvert under vägen.

Korsningen väg 155–Raffinaderivägen stängs 
I samband med byggandet av ramperna till den nya bron kommer korsningen vid väg 155–Raffinaderivägen att stängas för fordonstrafik. Trafiksignalen släcks ned och det kommer bli två filer i vardera riktningen. Trafiken till Raffinaderivägen hänvisas till anslutningen söderifrån, via Arendalsvägen–Oljevägen. Preliminärt stängs korsningen för fordonstrafik under vecka 43, det vill säga 23–29 oktober.

Klicka på bilden nedan för en större karta över omledningarna runt området vid Sörredsmotet: