EM i ridsport pågår för fullt och på lördag den 26 augusti är det dags för den spektakulära fyrspannskörningen genom centrum. Räkna med begränsad framkomlighet i trafiken.

Lördagens fyrspannstävling genom centrala Göteborg blir enligt arrangörerna en hästupplevelse utöver det vanliga. 21 fyrspannsekipage kommer att delta i tävlingen, där tävlingsekipagen utgår från Heden med start från klockan 10.15 för att ta sig upp till Slottsskogen via en transportsträcka längs Nya Allén, Haga och Övre Husargatan. I Slottsskogen sker sedan själva tävlingarna, varpå ekipagen återvänder till Heden dit det sista ekipaget beräknas ha anlänt klockan 15.00.

Framkomligheten längs bansträckningen kommer att vara betydligt begränsad för samtliga trafikantslag mellan klockan 07.00 och 17.00, då det inte kommer att vara möjligt att trafikera sträckan längs med tävlingsbanan. Cyklister, övriga fordon samt gående kommer dock att släppas igenom förbi bansträckningen i de luckor som uppstår mellan hästekipagen. Räkna därför med att köer kan uppstå. 

Begränsningen i framkomligheten gäller förstsås i hög grad även kollektivtrafiken. Håll utkik på Västtrafiks hemsida efter information om hur just din buss- och spårvagnsresa berörs under tiden som körningen pågår.

Klicka på bilden nedan för en större vy av bansträckningen:

Följande gator och platser påverkas på ett direkt sätt av lördagens maratonkörning genom centrum: Gamla Allén, Parkgatan, Nya Allén, Bältespännarparken, Kungsportsavenyn, Kungsparken, Raoul Wallenbergs Gata, Viktoriabron, Sprängkullsgatan, Södra Allégatan, Skolgatan, Skanstorget, Övre Husargatan (västra sidan), Linnéplatsen, Rosengatan.

Följande gator och platser påverkas på ett indirekt sätt av maratonkörningen: Basargatan, Haga Östergata, Haga Nygata, Pilgatan, Husargatan, Risåsgatan, Kastellgatan, Nordenskiöldsgatan, Olivedalsgatan, Linnégatan, Alfhemsgatan.

Här är tider och övrig fakta för lördagens tävlingar:
- cirka klockan 09.30: 1-2 golfbilar startar från Heden och kör banan upp till Slottsskogen 
- klockan 09.45: förekipage startar från Heden 
- cirka klockan 10.00: 1 golfbil startar från Heden och kör banan 
- klockan 10.15: första tävlingsekipaget startar från Heden

Ekipagen startar sedan med 7 minuters mellanrum från Heden, varpå tävlingarna i Slottsskogen tar vid och pågår fram till cirka klockan 14.00.

Ekipagen återvänder sedan till Heden, där det sista ekipaget alltså uppges vara tillbaka uppskattningsvis senast klockan 15.00.

Ytterligare information om evenemangets påverkan på framkomligheten hittar du på Göteborgs Stads webbsida om evenemangstrafik.