Hallå där, Svante Möller – trafikanalytiker vid Trafik Göteborg, hur såg trafikflödena egentligen ut under EU-toppmötet?

- Generellt kan man säga att det kaos som målats upp i förväg när det gällde trafikläget blev betydligt mindre än förväntat. Trafiken minskade på i princip alla större vägar och leder under både torsdagen och fredagen. Jämför man med veckan före EU-toppmötet gick trafiken under torsdagen ned med 20 procent och under fredagen med 30 procent.

Vad drar du för slutsatser av det?
- Att folk tog till sig den informationskampanj som gått ut i förväg, vilket gjorde att många lämnade bilen hemma. Det tror vi är den främsta orsaken, även om minskningen förstås också är en naturlig följd av att vissa vägar var avstängda under både kortare och längre perioder.

Var och när skedde den största minskningen?
- Det var helt klart på fredagen på väg 40 i bägge riktningar mellan Landvetter flygplats och Kallebäcksmotet. Där gick trafiken under fredagsdygnet ned med nästan 50 procent jämfört med föregående fredag. Även under torsdagen var det en kraftig minskning på väg 40, då var minskningen knappt 38 procent.

Någon mer väg där trafiken minskade extra mycket?
- Nja, det var en ganska jämn minskning i övrigt. Enda undantaget från minskningseffekten var egentligen Hisingsleden, där trafiken var sig ganska lik. Förmodligen utgick trafikanterna där att det inte skulle bli så stora störningar på den vägen, och dessutom kan man anta att trafiken till och från Volvo och Göteborgs hamn valde den vägen.

Du jobbar ju som trafikanalytiker vid Trafik Göteborg, vad gör du när du inte mäter trafikflöden under EU-toppmöten?
- Enkelt uttryckt arbetar jag med att ta reda på trafikpåverkande händelser på alla slags vägar i göteborgsområdet, för att på så sätt hitta kritiska punkter där exempelvis stora byggprojekt och mindre vägarbeten riskerar att störa varandra och trafikflödet. Analyserna vi tar fram blir till underlag åt de vägtrafikledare som sitter här hos oss på Trafik Göteborg, och de kan förstås också användas i den information som går ut via trafiken.nu.

Du nämnde Trafik Göteborg, kan du berätta lite kort vad det är för något?
- Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik. Uppdraget vi har är att underlätta och förbättra för alla slags trafikanter i göteborgsområdet, oavsett vilket färdmedel man använder. Vårt huvudfokus är på gående, cyklister och kollektivtrafik, men vi har självklart också fokus på bilister och på näringslivets transporter.